Khách hàng mới

CƠ SỞ SẢN XUẤT NHÔM KÍN CHÂU THÀNH PHÁT

Đầu tiên, phái đoàn tham quan nhà xưởng Rongo Vn, góp ý về cải thiện kỹ thuật, sau đó cùng ngồi lại với các đồng nghiệp Rongo Vn giao lưu trao đổi, Tổng GĐ khẳng định những phát triển thành tựu của Rongo Vn trong 10 năm qua...
12-07-2019
Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH MTV XD-TM-DV LẬP ĐỨC

Đầu tiên, phái đoàn tham quan nhà xưởng Rongo Vn, góp ý về cải thiện kỹ thuật, sau đó cùng ngồi lại với các đồng nghiệp Rongo Vn giao lưu trao đổi, Tổng GĐ khẳng định những phát triển thành tựu của Rongo Vn trong 10 năm qua...
12-07-2019
Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG BÙI PHÁT

Đầu tiên, phái đoàn tham quan nhà xưởng Rongo Vn, góp ý về cải thiện kỹ thuật, sau đó cùng ngồi lại với các đồng nghiệp Rongo Vn giao lưu trao đổi, Tổng GĐ khẳng định những phát triển thành tựu của Rongo Vn trong 10 năm qua...
12-07-2019
Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HPT

Đầu tiên, phái đoàn tham quan nhà xưởng Rongo Vn, góp ý về cải thiện kỹ thuật, sau đó cùng ngồi lại với các đồng nghiệp Rongo Vn giao lưu trao đổi, Tổng GĐ khẳng định những phát triển thành tựu của Rongo Vn trong 10 năm qua...
12-07-2019
Đọc tiếp