Tin tức

HOAN NGHÊNH CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CÔNG TY RONGO

Đầu tiên, phái đoàn tham quan nhà xưởng Rongo Vn, góp ý về cải thiện kỹ thuật, sau đó cùng ngồi lại với các đồng nghiệp Rongo Vn giao lưu trao đổi, Tổng GĐ khẳng định những phát triển thành tựu của Rongo Vn trong 10 năm qua...
15-07-2019
Đọc tiếp

HỘI NGHỊ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC RONGO NĂM 2016

Đầu tiên, phái đoàn tham quan nhà xưởng Rongo Vn, góp ý về cải thiện kỹ thuật, sau đó cùng ngồi lại với các đồng nghiệp Rongo Vn giao lưu trao đổi, Tổng GĐ khẳng định những phát triển thành tựu của Rongo Vn trong 10 năm qua...
15-07-2019
Đọc tiếp

KHAI TRƯƠNG TRỤ SỞ MỚI

Đầu tiên, phái đoàn tham quan nhà xưởng Rongo Vn, góp ý về cải thiện kỹ thuật, sau đó cùng ngồi lại với các đồng nghiệp Rongo Vn giao lưu trao đổi, Tổng GĐ khẳng định những phát triển thành tựu của Rongo Vn trong 10 năm qua...
15-07-2019
Đọc tiếp

VIETBUILD 2017 TẠI QUẬN 7 23-27/6 - THƯ MỜI THAM QUAN GIAN HÀNG VINH CAO MÔN

Đầu tiên, phái đoàn tham quan nhà xưởng Rongo Vn, góp ý về cải thiện kỹ thuật, sau đó cùng ngồi lại với các đồng nghiệp Rongo Vn giao lưu trao đổi, Tổng GĐ khẳng định những phát triển thành tựu của Rongo Vn trong 10 năm qua...
12-07-2019
Đọc tiếp